Certificering

Verhoef Groep beschikt over certificaten welke onze opdrachtgevers de zekerheid biedt dat wij voortdurend scherp zijn op kwaliteit. In het kader van de certificering besteden wij veel aandacht aan klanttevredenheid. Na oplevering van de voorziening vragen wij de eindgebruiker om een aantal vragen te beantwoorden, op basis waarvan wij de klanttevredenheid kunnen meten.

De eigen technische dienst met gediplomeerde monteurs beschikken over het juiste gereedschap, onderdelen en moderne uitrusting. Veel van onze medewerkers zijn VCA gecertificeerd en worden periodiek getraind en geschoold volgens de laatste wetgeving en normen. Het keuren van producten die wij toepassen, gebeurt onder het STIGAH protocol. Dit is een onafhankelijk onderhoudsprotocol, dat gebaseerd is op de NEN ISO 10535 norm uit het besluit medische hulpmiddelen en sluit aan bij de kwaliteitswet die geldt voor alle verzorgingsinstellingen. Onze producten zijn gewaarmerkt met het CE-vignet en voldoen aan de Richtlijn Medische Hulpmiddelen EN 93/42/EEG. Hierin is onder andere een non-toxiciteit verklaring opgenomen.

Verhoef Groep verzorgt de installatie van deurautomaten op nieuwe en bestaande deuren. Tevens installeren wij complete automatische schuifdeuren. Bouwkundige aanpassingen en stroomvoorziening wordt door Verhoef Groep in eigen beheer uitgevoerd. Plaatsing, onderhoud en reparaties aan de deursystemen wordt door speciaal gecertificeerd personeel van Verhoef uitgevoerd.