Stichting Welzijn Heiloo

Stichting Welzijn Heiloo is een onafhankelijke non-profit organisatie. In opdracht van de gemeente Heiloo verzorgen wij Wmo-gerelateerde activiteiten voor kwetsbare inwoners van Heiloo. Deze en onze sociaal-culturele activiteiten doen wij met een formatie van 5,2 fte betaalde medewerkers en een wisselende formatie van ongeveer 22 fte vrijwillige inzet (350 vrijwilligers).

Missie
Wij zorgen ervoor dat alle volwassen inwoners van Heiloo kunnen meedoen in de maatschappij – op hun eigen niveau, naar wens en behoefte, met inzet van hun talenten, vanuit eigen kracht, met ondersteuning waar nodig.

Visie
Stichting Welzijn Heiloo staat midden in de samenleving, weet wat er speelt, stimuleert en ondersteunt het meedoen in de samenleving. Zij vormt de verbinding tussen gemeente, inwoners en professionals, werkzaam in zorg en welzijn, om samen te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp en het stimuleren van initiatieven van bewoners en organisaties. Wij komen bij inwoners thuis en zijn goed bereikbaar in het Trefpunt. Wij hebben oog voor de vraag achter de vraag. Wij betrekken andere organisaties waar mogelijk en relevant.

Daarom:

  • stimuleren wij deelname aan de maatschappij (participatie en sociale samenhang);
  • informeren en adviseren wij (preventie, ondersteuning en begeleiding) ;
  • bieden wij een zinvolle vrijetijdsbesteding;
  • leggen wij verbindingen tussen vitale en kwetsbare inwoners;

Nieuwsgierig geworden? Kijkt u rustig verder op deze website www.welzijnheiloo.nl